Środek do czyszczenia kotła i komina SADPAL katalizator do spalania sadzy

 • Kod: CK-001
 • Producent: DOMER
 • Kod producenta: 4642
 • Waga: 1 kg
 • Dostępność: DOSTĘPNY DOSTĘPNY
 • 12,00 zł
 • szt.

Katalizator do spalania sadzy dodatek do paliw stałych.

Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).

NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.

ATESTY:

* "SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90.

* "SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców.

* "SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu.

* "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.

* "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO

 

ULGI W OPŁATACH ZA ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA

Przy systematycznym stosowaniu "SADPALU" możliwe są ulgi w opłatach:
- przy ruszcie stałym do 55%
- przy ruszcie ruchomym do 25%

 

STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:

1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),

2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,

3. emisję tlenku węgla do atmosfery,

4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów),

5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),

6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie.

 

POWODUJE OBNIŻENIE:

1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,

2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,

3. obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,

4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,

5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”

 

"SADPAL" jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody. Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20).

"SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów. Nie jest środkiem palnym ani toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.

"SADPAL" likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu".

 

"SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach:

 •  działanie czyszczące powierzchni kotłów,
 •  poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,
 •  obniżenie emisji SO 2 i NOx,
 •  ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,
 •  obniżenie zapylenia.

Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste.

 

"SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.

Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1,5-3 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa).

Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę). Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie.

 

OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE

 •  likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,
 •  likwidacja benzopirenu,
 •  obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,
 •  obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%,
 •  obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
 •  obniżenie emisji pyłów.

"SADPAL" należy przechowywać w suchych, chłodnych, niezbyt przewiewnych pomieszczeniach, chronić przed wodą.

"SADPAL" należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

PO CO CZYŚCIĆ KOCIOŁ:

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Podczas gdy użytkowanie naszej instalacji centralnego ogrzewania przebiega we właściwy sposób, nie możemy w stanie powstrzymać zabrudzeniu w środku kotła będącego źródłem ciepła. Wypalanie paliw stałych powoduje osadzanie się sadzy i popiołu na ścianach przewodów spalinowych. To z kolei jest przyczyną obniżenia mocy cieplnej kotła oraz podwyższenia zużycia paliwa. Jest to wywołane poprzez pomniejszony ciąg kominowy i przyspieszenie spalania opału.Więc, żeby udaremnić pogorszenia się własności cieplnych naszego kotła powinniśmy nie zapomnieć o jego częstym czyszczeniu. W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na okresowe oczyszczanie mikro szczelin w płycie paleniska automatycznego.


Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni, a w szczególności przy użytkowaniu kotła w trybie „paleniska tradycyjnego". Znaczącą kwestią jest częstotliwość przeprowadzania czyszczenia kotła c.o. W przypadku, gdy palonym przez nas paliwem jest węgiel albo odpowiednie gatunkowo drewno, powinno wystarczyć czyszczenie raz na parę tygodni. Natomiast gdy spalamy koks to powinniśmy przeprowadzać to wyraźnie częściej - raz na 7 do 10 dni. Natomiast raz na parę lat powinno się przeczyścić kocioł z tzw. kamienia. Do tego stosujemy specjalne roztwory rozpuszczające osad (np. wodny roztwór kwasu chlorowodorowego).

Do czyszczenia służą narzędzia, w które wyposażony jest kocioł. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych kotła umożliwiają drzwiczki wyczystne przednie oraz drzwiczki rozpalno-zasypowe. Dodatkowo należy dokonywać okresowego oczyszczania znajdującej się w tylnej części kotła komory powietrznej, w której gromadzi się pył spadający z płyty paleniska automatycznego. Czyszczenia takiego dokonuje się poprzez wyczystkę boczną.

Do porządkowania kotłów na paliwa stałe stosujemy druciane szczotki lub pogrzebacze. Duże kotły możzna porządkować sprężonym powietrzem. Czyszczenie przeprowadza się przez otwory wyczystne kotła, pamiętając o tym, żeby przepustnica spalin w czopuchu była otwarta. Kotły mogą mieć bogatą liczebność tych otworów i rozmaicie je zlokalizowane (u góry, z boku lub z tyłu). Pozostały popiół sprzątamy przez wyczystkę w dolnej części kotła z pomocą wygarniacza. Po ukończeniu pracy musimy pamiętać o tym, żeby hermetycznie zamknąć wszelkie otwory wyczystne.

Istotnym również dla prawidłowej eksploatacji kotła jest czyszczenie przewodu kominowego.

Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej porcji paliwa. Po wygaszeniu kotła i ostudzeniu należy usunąć z paleniska wszystkie pozostałości po spalonym paliwie i dokonać czyszczenia oraz konserwacji całego kotła. Należy dokonać konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnętrznych przegród komory paleniskowej oraz wszystkich elementów ruchomych. Na okres przerwy w funkcjonowaniu kotła w szczególności zabezpieczyć należy mechanizm podający paliwo do komory paleniskowej poprzez przesmarowanie poziomych prowadnic.

Szukasz części
do swojego kotła?

Chcesz zapytać o szczegóły urządzenia?
Potrzebujesz pomocy w wyborze
właściwego elementu?
Nie wiesz czy twój piec
będzie działał z danym komponentem?

Zadzwoń do nas !!!

Pomożemy w wyborze właściwej
części zamiennej !!!

Jesteśmy dostępni dla Was
pod numerami telefonów:

tel. 788 607 278

lub

tel. 502 581 465